MPSCTOPPERS

Contact Us

“म्हणजेच ‘आमच्याशी संपर्क साधा (Contact Us)’ म्हणजेच mpsctoppers.com:

आमच्या संघटनेशी संपर्क साधायला आपले स्वागत आहे. आपल्या प्रश्नांच्या उत्तरे, सल्ला, प्रतिसाद अथवा प्रतिक्रिया आम्ही प्रत्येक वेळी प्रशंसापूर्वक स्वीकारतो.

आपल्या अभिप्रेत विषयांच्या, पुस्तकांच्या, अभ्यासक्रमांच्या, किंवा इतर कोणत्याही विषयाच्या मदतीसाठी किंवा विचारांसाठी आपण खालील पत्त्यावर आम्हाला इमेल पाठवू शकता:

ईमेल: [email protected]

आपण आम्हाला संदेश पाठवू शकता आणि आम्ही कामगारी दिवसांतरगतील आपल्या संदेशाचे समाधान करू.

धन्यवाद आपल्या मूल्यवान वेळेचे आणि आपल्या सतत सहकार्याचे.

mpsctoppers.com संघटना”

आपल्या अभिप्रेत विषयांविषयी, प्रतिक्रिया, अभिप्राय, विचार, सल्ला, किंवा आम्ही कसे मदत करू शकतो, याविषयी अधिक माहितीसाठी, आपण खालील मार्गाने आमच्याशी संपर्क साधू शकता:

  1. ई-मेल: आपण आम्हाला [email protected] या पत्त्यावर ईमेल पाठवू शकता. आम्ही कामगारी दिवसांमध्ये आपल्या ईमेलवर प्रतिसाद देऊ.
  2. फोन: आपण आमच्या कार्यालयात 123-456-7890 येथे कॉल करू शकता. आमचे कार्य समय सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजता.
  3. पत्ता: आपण आम्हाला पत्र लिहून पाठवू शकता. आमचा पत्ता म्हणजे – म.पी.एस.सी. टॉपर्स, क्र. सं. 123, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, 400001.

आमच्या संघटनेशी संपर्क साधायल्याबद्दल आपले धन्यवाद!”

7 / 100