MPSCTOPPERS

MPSC Book list 2023 in Marathi

MPSC Book list 2023 in Marathi

महाराष्ट्र MPSC परीक्षा: यशस्वी होण्याची क्षमता

एमपीएससी (MPSC) ही महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगाची परीक्षा आहे. ही परीक्षा तुम्हाला महाराष्ट्र शासनात विविध पदे मिळवायला मदत करते. परंतु, यशस्वी होण्यासाठी, योग्य तयारी आवश्यक आहे.

MPSC परीक्षेची तयारी

एमपीएससी परीक्षेच्या तयारीसाठी, तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन आवश्यक आहे. आपल्या अभ्यासाच्या आयोजनाची तयारी करताना, तुम्हाला विषय, प्रश्नपत्रिका पॅटर्न व समयमापनाचे अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

यशस्वी होण्याची क्षमता

एमपीएससी परीक्षेत यशस्वी होण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी, तुम्हाला एक नियमित अभ्यासाची गरज आहे. अधिक अभ्यास केल्यास तुमची क्षमता वाढेल व तुम्ही परीक्षेत यशस्वी होऊ शकाल.

विषयांची तयारी

एमपीएससी परीक्षेच्या विषयांची तयारी करताना, तुम्हाला संपूर्ण विषयाची जाण आवश्यक आहे. तुम्ही केंद्रीभूत विषयांवर लक्ष केंद्रित केल्यास, तुमची यशस्वीता वाढेल.

समयमापन व वेळाची व्यवस्थापन

समयमापन व वेळाची व्यवस्थापन हे एमपीएससी परीक्षेच्या यशस्वीतेसाठी महत्वाचे घटक आहे. योग्य वेळाची व्यवस्थापन केल्यास, तुम्ही परीक्षेत चांगले गुण मिळवू शकाल.

म्हणूनच, एमपीएससी परीक्षा ही एक स्वप्न पूर्ती करण्याची संधी आहे. योग्य तयारी, उत्साह, आत्मविश्वास व अभ्यास ह्यांची गरज आहे. तुमची यशाची शुभेच्छा!

अध्ययन सामग्री व तत्सम संसाधने

एमपीएससी परीक्षेच्या तयारीसाठी अध्ययन सामग्री व तत्सम संसाधने आवश्यक आहेत. प्रश्नपत्रिका, मार्गदर्शक पुस्तके, ऑनलाईन माहिती, अध्ययन समूह आणि मॉक टेस्ट्स ह्या संसाधनांचा वापर करून तुम्ही आपली तयारी वाढवू शकता.

मार्गदर्शकांचा महत्व

एमपीएससी परीक्षेच्या तयारीसाठी मार्गदर्शकांचा महत्व अणूलगणित आहे. त्यांनी तुम्हाला अध्ययन पद्धती, प्रश्नपत्रिका पॅटर्न आणि वेळाची व्यवस्थापन अशा मुद्द्यांची समज देऊ शकतात.

मॉक टेस्ट्स व आत्ममूल्यांकन

मॉक टेस्ट्स व आत्ममूल्यांकनाची मदतीने तुम्ही आपली स्थिती मुळे ओळखू शकता आणि आपल्या अध्ययन पद्धतीत सुधारणा करू शकता. याच्या मदतीने तुम्ही अध्ययन प्रक्रियेचे वाढीव करू शकता.

आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास

एमपीएससी परीक्षेच्या तयारीसाठी आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास अत्यंत महत्वाचे आहेत. याच्या मदतीने तुम्ही आपल्या अध्ययनास दिशा देऊ शकता व यशाची संधी तयार करू शकता.

संचालन आणि समाधान

एमपीएससी परीक्षेच्या अभ्यासामध्ये संचालन आणि समाधान हे दोन महत्वाचे घटक आहेत. याच्या मदतीने तुम्ही वेगवेगळ्या प्रश्नांची समजून घेण्याची क्षमता वाढवू शकता.

एमपीएससी परीक्षेची यशस्वीता म्हणजे धैर्य, अध्ययन, आत्मविश्वास व वेळाची योग्य व्यवस्थापन. तुम्हाला या घटकांचे महत्व ओळखणे आवश्यक आहे. तुमची यशाची शुभेच्छा!

पुस्तके आणि अभ्यास सामग्री

MPSC परीक्षेच्या तयारीसाठी विविध पुस्तके व अभ्यास सामग्री उपलब्ध आहेत. त्यातल्या माहितीनुसार तुम्ही आपले अध्ययन आयोजित करू शकता.

वेळापत्रक तयारी

MPSC परीक्षेच्या तयारीसाठी वेळापत्रक निर्धारण आवश्यक आहे. त्याच्या मदतीने तुम्ही आपल्या अध्ययनाचे वेळ व्यवस्थापित करू शकता.

स्वत:ची समजून घेणे

तुम्हाला स्वत:ची समज वाढवावी लागेल. तुम्हाला कोणत्या विषयाची अधिक गरज आहे, ती ओळखून घ्यावी लागेल.

परीक्षेची तयारी

MPSC परीक्षेची तयारी करताना तुम्हाला विशेषत: लक्षात ठेवाव्याची गोष्ट म्हणजे तुम्ही प्रत्येक विषयाची गोड गहाण आणि मूळभूत समज प्राप्त केली पाहिजे.

आत्मविश्वासाची महत्त्वाची भूमिका

आत्मविश्वास ही एमपीएससी परीक्षेच्या यशासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर तुम्ही आपल्या अभ्यासावर आत्मविश्वास ठेवाल, तर तुम्ही परीक्षेत चांगल्या प्रदर्शनासाठी सज्ज असाल.

म्हणूनच, यशस्वी होण्याच्या या मार्गावर तुमचे पाऊल ठेवा व एमपीएससी परीक्षेच्या यशाला अर्जुनाच्या बाणासारखा लक्ष्य करा. तुमची यशाची शुभेच्छा!

 

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) च्या इतिहासाच्या अध्ययनासाठी मराठी पुस्तकांची माहिती 

 1. “महाराष्ट्राचा इतिहास” – लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांच्या या पुस्तकामुळे आपण महाराष्ट्राच्या विविध इतिहासांची माहिती मिळवू शकता.

 2. “महाराष्ट्राचा भूगोल आणि इतिहास” – नितिन सिंगाणिया. या पुस्तकात महाराष्ट्राच्या इतिहासाची, तसेच भूगोलाची माहिती दिलेली आहे.

 3. “महाराष्ट्राचा संक्षिप्त इतिहास” – विश्वास पाटील. या पुस्तकात आपण महाराष्ट्राच्या इतिहासाची विस्तृत माहिती मिळवू शकता.

 4. “भारताचा इतिहास” – बिपिनचंद्रा. या पुस्तकात आपण भारताच्या इतिहासाची समग्र माहिती मिळवू शकता.

या पुस्तकांनी आपल्याला MPSC परीक्षेच्या अध्ययनासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीची आपूर्ती केली पाहिजे. आपल्याला या पुस्तकांची अध्ययनाची सलग क्रमवारी असलेली योजना तयार करावी लागेल. पुस्तकांची वाचनाची क्रमवारी आपल्या अभ्यासाच्या प्राथमिकतेवर अवलंबून असेल. पुस्तकांची वाचनाच्या वेळी, महत्त्वाच्या बिंदूंची टीपांनी करण्याची सलग गोड अवगत करणारी असेल.

ह्या पुस्तकांच्या तज्ज्ञतेशीवर अवलंबून आपण आपल्या अध्ययनाच्या वेळात अधिक समय जमा करण्यास सक्षम असावे लागेल. आपल्या अध्ययनाच्या वेळात योग्यतेवर अवलंबून वाचण्याची क्षमता, अभ्यासाची आवश्यकता आणि वेळापेक्षा अधिक जमा करण्याची क्षमता,

MPSC Book list 2023 in Marathi 1MPSC Book list 2023 in Marathi 2

Ancient India Pro. D.n. Zha

MPSC Book List psiMPSC Book list 2023 in Marathi 3

Madhyayugin Bharat – Dillichi Sultanshahi – 1206 – 1526 – Khand 1 

MPSC Book list 2023 in Marathi 4MPSC Book list 2023 in Marathi 5

Morden Indian (Marathi) Paperback – 2006

MPSC Geography Books

आपण MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) च्या भूगोलाच्या अध्ययनासाठी मराठी पुस्तकांची माहिती

 1. “भूगोलाची मूलतत्त्वे” – डॉ. आनंद पाटील: या पुस्तकात आपल्याला भूगोलाच्या मूलभूत संकल्पनांची विस्तृत माहिती मिळेल.

 2. “भारतीय भूगोल” – डॉ. खुल्लर: या पुस्तकाने आपल्याला भारतीय भूगोलावर विस्तृत ज्ञान प्रदान केलेला आहे.

 3. “महाराष्ट्राचा भूगोल” – नितीन सिंगणिया: या पुस्तकाने महाराष्ट्राच्या भूगोलावर प्रकाश टाकलेला आहे.

 4. “जागतिक भूगोल” – डॉ. खुल्लर: या पुस्तकाने जागतिक भूगोलावर विस्तृत माहिती प्रदान केलेली आहे.

या पुस्तकांनी आपल्याला MPSC परीक्षेच्या अध्ययनासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीची आपूर्ती केली पाहिजे. आपल्याला या पुस्तकांची अध्ययनाची सलग क्रमवारी असलेली योजना तयार करावी लागेल. पुस्तकांची वाचनाची क्रमवारी आपल्या अभ्यासाच्या प्राथमिकतेवर अवलंबून असेल. पुस्तकांची वाचनाच्या वेळी, महत्त्वाच्या बिंदूंची टीपांनी करण्याची सलग गोड अवगत करणारी असेल.

MPSC Book list 2023 in Marathi 6MPSC Book list 2023 in Marathi 7

Maharashtracha Bhugol (Marathi) Paperback – 17 May 2017 by A B Savadi (Author)

MPSC Book list 2023 in Marathi 8MPSC Book list 2023 in Marathi 9

Maharashtracha Bhugol (Marathi) Unknown Binding – 28 Feb 2020 by khatib (Author)

MPSC Book list 2023 in Marathi 10MPSC Book list 2023 in Marathi 11

Oxford School Atlas (Marathi) 

MPSC Rajyashastra Books

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) च्या राज्यशास्त्राच्या अध्ययनासाठी मराठी पुस्तकांची माहिती

 1. “भारतीय प्रशासन” – एम. लक्ष्मिकांत: या पुस्तकात आपल्याला भारतीय प्रशासनावर विस्तृत ज्ञान प्रदान केलेला आहे.

 2. “भारताची राज्यघटना आणि राजकारण” – एम. लक्ष्मिकांत: या पुस्तकात आपल्याला भारताच्या राज्यघटनेची, तसेच भारतीय राजकारणाची माहिती दिलेली आहे.

 3. “राज्यशास्त्राचे मूलतत्त्व” – डॉ. के. जे. महाजन: या पुस्तकात राज्यशास्त्राच्या मूलतत्त्वांची जाणून घेण्यास मदत मिळेल.

 4. “राज्यशास्त्र: तत्त्व आणि व्यवहार” – आर. बी. जैन: या पुस्तकात राज्यशास्त्राच्या विविध तत्त्वांचा विश्लेषण केलेला आहे.

या पुस्तकांनी आपल्याला MPSC परीक्षेच्या अध्ययनासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीची आपूर्ती केली पाहिजे. आपल्याला या पुस्तकांची अध्ययनाची सलग क्रमवारी असलेली योजना तयार करावी लागेल. पुस्तकांची वाचनाची क्रमवारी आपल्या अभ्यासाच्या प्राथमिकतेवर अवलंबून असेल. पुस्तकांची वाचनाच्या वेळी, महत्त्वाच्या बिंदूंची टीपांनी करण्याची सलग गोड अवगत करणारी असेल.

MPSC Book list 2023 in Marathi 12MPSC Book list 2023 in Marathi 13

Indian Polity By M. Laxmikant

MPSC Book list 2023 in Marathi 14MPSC Book list 2023 in Marathi 15

Bharatachi Rajyaghatana ani Prashasan

MPSC Book list 2023 in Marathi 16MPSC Book list 2023 in Marathi 17

Panchyat Raj By Kishor levate

MPSC Arthshastra Books

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) च्या अर्थशास्त्राच्या अध्ययनासाठी मराठी पुस्तकांची माहिती

 1. “भारतीय अर्थव्यवस्था” – डॉ. रुमेश सिंग: या पुस्तकात आपल्याला भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विस्तृत ज्ञान प्रदान केलेला आहे.

 2. “भारताची अर्थव्यवस्था” – विकास मिश्रा आणि शिवाजी भट्ट: या पुस्तकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विविध पहाण्यांची माहिती दिलेली आहे.

 3. “अर्थशास्त्राचे मूलतत्त्व” – पॉल ए सॅमुअल्सन आणि विलियम डोर्डनॉर्थ: या पुस्तकात आपल्याला अर्थशास्त्राच्या मूलतत्त्वांची जाणून घेण्यास मदत मिळेल.

 4. “भारतीय अर्थव्यवस्था: एक परिचय” – उमा कपिला: या पुस्तकात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तृत परिचय दिलेला आहे.

या पुस्तकांनी आपल्याला MPSC परीक्षेच्या अध्ययनासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीची आपूर्ती केली पाहिजे. आपल्याला या पुस्तकांची अध्ययनाची सलग क्रमवारी असलेली योजना तयार करावी लागेल. पुस्तकांची वाचनाची क्रमवारी आपल्या अभ्यासाच्या प्राथमिकतेवर अवलंबून असेल. पुस्तकांची वाचनाच्या वेळी, महत्त्वाच्या बिंदूंची टीपांनी करण्याची सलग गोड अवगत करणारी असेल

MPSC Book list 2023 in Marathi 18MPSC Book list 2023 in Marathi 19

RANJAN KOLAMBE ARTHSHASTRA

MPSC Book list 2023 in Marathi 20MPSC Book list 2023 in Marathi 21

SPARDHA PARIKSHA ARTHASHASTRA-1

MPSC Book list 2023 in Marathi 22MPSC Book list 2023 in Marathi 23

Bhartiya Arthvyavastha – Civil Seva, pariksha

MPSC Science Books

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) च्या विज्ञानाच्या अध्ययनासाठी मराठी पुस्तकांची माहिती

 1. “आधुनिक विज्ञानाचे मूलतत्त्व” – हरिहर अर्णाळे: या पुस्तकात विज्ञानाच्या मूलभूत संकल्पनांची विस्तृत माहिती आहे.

 2. “मग्न विज्ञान” – ए. पी. जे. अब्दुल कलाम: या पुस्तकात विज्ञानाच्या विविध विषयांवर विस्तृत प्रकाश टाकलेला आहे.

 3. “भौतिकशास्त्र – एक परिचय” – एन. डी. फाडके: या पुस्तकात भौतिकशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पनांची माहिती आहे.

 4. “जीवशास्त्र – एक परिचय” – डॉ. बी. जी. चाऊगुले: या पुस्तकात जीवशास्त्राच्या विविध विषयांची माहिती आहे.

या पुस्तकांनी आपल्याला MPSC परीक्षेच्या अध्ययनासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीची आपूर्ती केली पाहिजे. आपल्याला या पुस्तकांची अध्ययनाची सलग क्रमवारी असलेली योजना तयार करावी लागेल. पुस्तकांची वाचनाची क्रमवारी आपल्या अभ्यासाच्या प्राथमिकतेवर अवलंबून असेल. पुस्तकांची वाचनाच्या वेळी, महत्त्वाच्या बिंदूंची टीपांनी करण्याची सलग गोड अवगत करणारी असेल.

MPSC Book list 2023 in Marathi 24MPSC Book list 2023 in Marathi 25

MPSC / UPSC – Vidnyan Tantradnyan aani Vikas

MPSC Book list 2023 in Marathi 26MPSC Book list 2023 in Marathi 27

Mpsc Upsc Vidnyan Ani Tantradnyan

mpsc books 2023 MPSC Book list 2023 in Marathi 28

Unique MPSC Mukhya-4 Vidnyan va Tantradnyan 

MPSC Comprehension  Books

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) च्या समजून घेण्याच्या (Comprehension) क्षमतेवर वजन देणार्‍या पुस्तकांची माहिती

 1. “मराठी व्याकरण” – मो. रा. वाळिंबे: या पुस्तकामध्ये वाक्यरचना, शब्दरचना आणि व्याकरणाच्या मूलभूत तत्वांवर प्रकाश टाकलेला आहे, जे वाचन क्षमता वाढविल्यास मदत करते.

 2. “मराठी समजून घेणारा (Comprehension)” – आर. एस. अग्रवाल: या पुस्तकात समजून घेण्याच्या क्षमतेची प्रशिक्षण देणार्‍या विविध प्रकारच्या उदाहरणांचा समावेश आहे.

 3. “सामान्य मराठी व्याकरण व समजून घेणारा” – बाळासाहेब शिंदे: या पुस्तकामध्ये समजून घेण्याच्या क्षमतेवर वजन दिलेला आहे, तसेच व्याकरणाच्या मूलभूत तत्वांवरही.

वाचन क्षमता वाढवणार्‍या व्यायामांची अभ्यास करणे आवश्यक आहे. विचारांच्या स्पष्टतेसाठी, त्यांच्या प्रमुख विचारांची नोंद करणे उपयुक्त ठरेल. वाचन क्षमता वाढवणार्‍या किताबी विचारांची प्रगटी अनुभवायला वेळ लागते, परंतु नियमित अभ्यासाने ही क्षमता वाढते

 

MPSC Book list 2023 in Marathi 29MPSC Book list 2023 in Marathi 30

Dnyandeep MPSC Purva CSAT Comprehension

MPSC Book list 2023 in Marathi 31MPSC Book list 2023 in Marathi 32

Dnyandeep MPSC Purva CSAT Comprehension

MPSC Book list 2023 in Marathi 33MPSC Book list 2023 in Marathi 32

Dnyandeep MPSC Purva CSAT Comprehension

MPSC Human Resource and development Books

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) च्या मानव संसाधन विकासाच्या अध्ययनासाठी मराठी पुस्तकांची माहिती

 1. “मानव संसाधन विकास: एक परिचय” – डॉ. प्रवीण खान्देकर: या पुस्तकात मानव संसाधन विकासाच्या मूलतत्त्वांची विस्तृत माहिती दिलेली आहे.

 2. “मानव संसाधन व्यवस्थापन” – डॉ. ते. वी. राव: या पुस्तकाने मानव संसाधन व्यवस्थापनावर प्रकाश टाकलेला आहे.

 3. “मानव संसाधन विकासाचे मूलसूत्र” – डॉ. के. एस. बदरिनारायण: या पुस्तकात मानव संसाधन विकासाच्या मूलतत्त्वांचा विश्लेषण केलेला आहे.

या पुस्तकांनी आपल्याला MPSC परीक्षेच्या अध्ययनासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीची आपूर्ती केली पाहिजे. आपल्याला या पुस्तकांची अध्ययनाची सलग क्रमवारी असलेली योजना तयार करावी लागेल. पुस्तकांची वाचनाची क्रमवारी आपल्या अभ्यासाच्या प्राथमिकतेवर अवलंबून असेल. पुस्तकांची वाचनाच्या वेळी, महत्त्वाच्या बिंदूंची टीपांनी करण्याची सलग गोड अवगत करणारी असेल.

MPSC Book list 2023 in Marathi 35MPSC Book list 2023 in Marathi 36

Manav Sansadhan Vikas aani Manavadhikar

MPSC Book list 2023 in Marathi 37MPSC Book list 2023 in Marathi 38

MPSC – UPSC Krushishastra aani Krushivikas

MPSC Book list 2023 in Marathi 39MPSC Book list 2023 in Marathi 40

A New Look at Modern Indian History

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) च्या मराठी व्याकरणाच्या अध्ययनासाठी मराठी पुस्तकांची माहिती 

 1. “मराठी व्याकरण” – मो. रा. वाळिंबे: या पुस्तकात वाक्यरचना, शब्दरचना आणि व्याकरणाच्या मूलभूत तत्वांवर प्रकाश टाकलेला आहे.

 2. “मराठी व्याकरण आणि लेखन” – बा. जो. ठाकूर: या पुस्तकात मराठी व्याकरणाच्या विविध अंगांची माहिती दिलेली आहे.

 3. “मराठी व्याकरण” – डॉ. वि. पी. कोल्हाटकर: या पुस्तकात मराठी व्याकरणाच्या मूळ तत्त्वांवर प्रकाश टाकलेला आहे.

 4. “मराठी व्याकरण व लेखन” – एस.एस. वाळवी: या पुस्तकात मराठी व्याकरणाच्या मूळ तत्त्वांचा आणि योग्य लेखन कौशल्याचा अभ्यास केलेला आहे.

या पुस्तकांनी आपल्याला MPSC परीक्षेच्या अध्ययनासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीची आपूर्ती केली पाहिजे. आपल्याला या पुस्तकांची अध्ययनाची सलग क्रमवारी असलेली योजना तयार करावी लागेल. पुस्तकांची वाचनाची क्रमवारी आपल्या अभ्यासाच्या प्राथमिकतेवर अवलंबून असेल. पुस्तकांची वाचनाच्या वेळी, महत्त्वाच्या बिंदूंची टीपांनी करण्याची सलग गोड अवगत करणारी असेल.

MPSC Book list 2023 in Marathi 41MPSC Book list 2023 in Marathi 42

Paripurna Marathi Vyakaran – 3300+ Vastunishtha

MPSC Book list 2023 in Marathi 43MPSC Book list 2023 in Marathi 44

Deepstambh Spardha Pariksha Marathi Vyakaran

MPSC Book list 2023 in Marathi 45MPSC Book list 2023 in Marathi 46

MORA WALIMBE SUGAM MARATHI WYAKRAN

MPSC English grammar Books

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) च्या इंग्रजी व्याकरणाच्या अध्ययनासाठी पुस्तकांची माहिती

 1. “High School English Grammar & Composition” – डॉ. वर्ण एण्ड मार्टिन: या पुस्तकात वाक्यरचना, शब्दरचना आणि व्याकरणाच्या मूलभूत तत्वांवर प्रकाश टाकलेला आहे.

 2. “Objective General English” – एस. पी. बक्षी: या पुस्तकात इंग्रजी व्याकरणाच्या विविध अंगांची माहिती दिलेली आहे.

 3. “Essential English Grammar” – रेमोंड मर्फी: या पुस्तकात इंग्रजी व्याकरणाच्या मूळ तत्त्वांवर प्रकाश टाकलेला आहे.

 4. “Wren & Martin’s English for Competitive Exams” – डॉ. वर्ण एण्ड मार्टिन: या पुस्तकात इंग्रजी व्याकरणाच्या मूळ तत्त्वांचा आणि योग्य लेखन कौशल्याचा अभ्यास केलेला आहे.

या पुस्तकांनी आपल्याला MPSC परीक्षेच्या अध्ययनासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीची आपूर्ती केली पाहिजे. आपल्याला या पुस्तकांची अध्ययनाची सलग क्रमवारी असलेली योजना तयार करावी लागेल. पुस्तकांची वाचनाची क्रमवारी आपल्या अभ्यासाच्या प्राथमिकतेवर अवलंबून असेल. पुस्तकांची वाचनाच्या वेळी, महत्त्वाच्या बिंदूंची टीपांनी करण्याची सलग गोड अवगत करणारी असेल.

MPSC Book list 2023 in Marathi 47MPSC Book list 2023 in Marathi 48

General English for All Competitive Examinations

MPSC Book list 2023 in Marathi 49MPSC Book list 2023 in Marathi 50

Sampoorna Engerji Vyakaran

MPSC Book list 2023 in Marathi 51MPSC Book list 2023 in Marathi 52

Wren & Martin High School English Grammar

MPSC Book list 2023 in Marathi

82 / 100