MPSCTOPPERS

Category: Uncategorized

महाराष्ट्र सरकारचे कंत्राटी धोरण 2023

महाराष्ट्र सरकारने आता खाजगी कंत्राटदारांमार्फत आवश्यक नोकर वर्ग उपलब्ध करून घेण्याचा नवा फंडा काढून स्वतःचे आणि महाराष्ट्राचे कायमचे नुकसान करण्याचा विडा उचलला आहे.असा शासननिर्णय govt of Maharashtra gr काढण्यात आला आहे.     कर्मचारी कंत्राटदाराचे असतील आणि काम सरकारचे करतील जसे की...

MPSC Book list 2023 in Marathi

MPSC Book list 2023 in Marathi महाराष्ट्र MPSC परीक्षा: यशस्वी होण्याची क्षमता एमपीएससी (MPSC) ही महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगाची परीक्षा आहे. ही परीक्षा तुम्हाला महाराष्ट्र शासनात विविध पदे मिळवायला मदत करते. परंतु, यशस्वी होण्यासाठी, योग्य तयारी आवश्यक आहे. MPSC परीक्षेची तयारी...

Marathi Grammar Books: स्पर्धा परीक्षा वर्गासाठी Top 3 Basic पुस्तके

मराठी व्याकरणावरील स्पर्धा परीक्षेसाठी अतिशय उपयुक्त अशी 3 पुस्तके Get Started mpsc विद्यार्थीसाठी उपयुक्त हे पुस्तक आवशक आहे स्पर्धा परीक्षा वर्गा करिता त्याच बरोबर शालेय विद्यार्थ्या साठी .पुस्तकाची भाषा सोपी असून कोणत्याही वयोगटासाठी वाचनास सोपी आहे अगदी माफक दरात उपलब्ध पुस्थकाच्या...